Belgelendirme Süreci

Sınav Başvuru Kılavuzu

Hangi meslekten sınava gireceksiniz?

Yapılan işin MYK tarafından yayınlanmış ve Mavi Akademi akreditasyon kapsamındaki mesleklerden mi olduğu öncelikle belirlenmelidir
Başvuru yapmadan önce muhakkak Meslek ile ilgili Ulusal Yeterlilik okunmalıdır
Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için Tıklayınız

Başvuru nasıl olacak?

Sitedeki On-line giriş kısmında gerekli form doldurulup çıktısı alınarak imzalanır.
Ayrıca Mavi Akademi Belgelendirem Merkezinden de başvuru formlarına ulaşılabilir
Lütfen başvuru formu ile birlikte teslim etmeniz gereken evrakları Mavi Akademi Belgelendirem Merkezinden öğreniniz.
Başvurunuz Mavi Akademi tarafından onaylandıktan sonra artık siz sınav için bir aday haline gelmiş olursunuz
Unutmayın, 3 sınav hakkınız var
Formu lütfen eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz
Sınavlara kesin kayıt ancak sınav ücretlerinin belirtilen banka ve hesaplara yatırılması ya da elden ödeme yapılması neticesinde olur

Sınav

Size bildirilen gün ve saatte sınav yerinde kimliğiniz ile birlikte olmalısınız
Her hangi bir resmi geçerlilği olan mazaret bildirmeden sınava girmezseniz 1 hakkınız yanmış olur

Belge almaya hak mı kazandınız?

Sınav süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar belge almaya hak kazanır. Tüm sonuçlar MYK portalına yüklenir. MYK dan gönderilen belgeler ancak Mavi Akademi Belgelendirme Şözleşmesi imzalanmasının akabinde teslim edilir

Sınav Genel Kuralları  

 • Tüm adaylar sınava resimli kimlik ile girmelidir.
 • Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.
 • Tüm sınavlarda kamera kaydı vardır.
 • Tüm adaylar kitapçık ve cevap kağıtlarına isim, soyisim yazmalıdır ve kağıtları imzalamalıdır.
 • Sınav süresince en az 2 defa saati hatırlatmalıdır.
 • Sınav esnasında adaylardan kurallara uymayanlar muhakkak uyarılır. Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları iptal edilir. Bu durum muhakkak bir tutanak ile kayıt altına alınmalıdır.
 • Sınavı biten adaylar, sınav salonu dışına alınır. Adaylardan soru ve cevap kağıtları muhakkak alınır.
 • Eğer özel adaylar varsa bunlar ile ilgili Mavi Akademiden öncesinde verilen bilgiye göre hareket etmek gerekir.
 • Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır. Sınavlara girme hakkı elde eden adayların 3 sınav hakkı bulunmaktadır.

Sınav Sistemi ve İçeriklerine İlişkin Bilgiler

Adaylar, teorik, performans ve inşaat alanında bazı mesleklerde mülakat sınavına girerler. Sınavlarda kamera kaydı yapılır. Her bir sınav ulusal yeterliliğinin içerdiği bilgileri ölçmek üzere hazırlanır.
 

Belge, Logo ve Marka Kullanımı

Belgelendirme kararları adaylara Mavi Akademi tarafından Sınav Başvuru Formunda tercih ettiği iletişim yöntemi üzerinden bildirilir
Adaylar Belgelendirme Sözleşmleerinde belirtilen tüm logo marka kullanım şartlarına uymak durumundadırlar
Belgelendirme Sözleşmesi akabinde adaya sertfikalar teslim edilir
Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız.

Belgelerin Basılması Teslim Şartları ve Yenilenmesi

Belgelerin basılmasını MYK yapar. Belgelerin imzalanması Genel Müdür tarafından yapılır. Logo ve Marka kullanım ile ilgili şartlar Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir.


Belgelerin Askıya Alınması / İptali

 • Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
 • Belgelenmiş personelin Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir.

Belgenin iptal edilmesi için;

 • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
 • Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
 • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
 • Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir.

Gözetim Süreci ve Yeniden Belgelendirme

Belgenin yenilenmesi için belge yenileme faaliyetleri belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili programda belirlenmiş Belge yenileme süreleri ve tarihlerinde belge sahibi personelin çalıştığını ispatlaması ile sağlanır. Yenileme, MYK tarafından Mavi Akademinin yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır

Özel Adaylara Sağlanan Hizmetler

Mavi Akademi özel adaylar için hazırlanmış olan talimata ulaşmak için lütfen tıklayınız

Başvuru formunda lütfen tüm özel durumlarınızı eksiksiz belirtiniz

İletişim

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 533) 202 47 27
E-posta: info@maviakademi.com
Haritada gör