Kurumsal ön başvuru formu - Mavi Akademi - Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi

Kurumsal ön başvuru formu

ADAY BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ


1-Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

2-Başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, MAVİ AKADEMİ’den geri talep etmeyeceğimi taahhüt ederim.

3-İş bu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını MAVİ AKADEMİ’ye ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı kabul ediyorum. Vermiş olduğum kişisel bilgilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ileileceğini kabul ediyorum.

4-Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, başvuru esnasında MAVİ AKADEMİ’ye verdiğim her türlü bilginin yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş ve şahıslarla paylaşılabileceğini ve bu paylaşımla ilgili MAVİ AKADEMİ tarafından bilgilendirileceğimi onaylıyorum.

5-MAVİ AKADEMİ’ye ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yönetmelik ve mevzuatlarına uygun davranacağımı, MAVİ AKADEMİ’nin süreçlerinde dış kaynak kullanabileceğini, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda MAVİ AKADEMİ tarafından oluşturulan İtiraz ve Şikayet Komitesinin nihai karar merci olduğunu kabul ediyorum.

6-Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden devlet teşviğinden yararlanıyorsam iki , yararlanmıyorsam bir defa daha sınava girme hakkım olduğunu biliyorum.

7-İlan edilmiş sınav saatinden en geç 15 dakika öncesinde sınav yerinde hazır bulunmadığım takdirde sınava alınmayacağımı kabul ediyorum. Bu sebeplerle sınava alınmadığım takdirde yatırmış olduğum sınav ücretinin iade edilmeyeceğini kabul ediyorum.

8-Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını onaylıyorum. Almaya hak kazandığım takdirde belgenin mülkiyet haklarının MAVİ AKADEMİ’ye ait olduğunu, gerekli görülmesi halinde ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edilebileceğini kabul ediyorum.

9-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında tanımlanan alanlarda sınava gireceğimi biliyorum.

10-Bu şartlar yerine geTirilmediği takdirde MAVİ AKADEMİ hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Belgelendirme şartlarımı etkileyebilecek bir durum olduğunda gecikmeksizin MAVİ AKADEMİ 'yi bilgilendireceğimi taahhüt ediyorum.

(*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

   

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim