Metal Sac İşlemeci - Seviye 3

İş ve görev tanımı

Metal Sac işlemeci (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili imalat resimlerini okuyan, iş öncesi hazırlıkları yapan, basit türde makine ve donanımlar ile çeşitli türlerde sac/levha malzemelerin şekillendirme özelliklerine uygun olarak kesme, delme, bükme vb. şekil verme işlemlerini gerçekleştiren, yüzey/kenar temizliği ve alıştırma işlemlerinin ardından birleştirme işlemlerini uygulayan, işlem gören parçaların kontrol ve sevkiyle ilgili işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı

Yok

Belge geçerlilik süresi

5 Yıl

Belgenin verilmesi

12UY0085-3/A1 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %70 başarı
12UY0085-3/A2 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE ÇEVRE KORUMA Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %70 başarı
12UY0085-3/A3 METAL SAC/LEVHA İŞLEME İŞLEMLERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Yeterlilik birimi Teorik Sınavından en az %70 başarı
12UY0085-3/A4 METAL SAC /LEVHA İŞLEME Yeterlilik birimi Teorik Sınavınlarından (T1 ve T2) 'den en az %60 başarı/ Performans Sınavında belirtilen adımların tamamından başarı ile aşağıda belirtilen Başvuru evraklarının tam olması gereklidir.
- Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
- Ödemesinin tamamlanmış olması,
- Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
- Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
- Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,

Gözetim faaliyetleri

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge alınmatarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kezmesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

Belge yenileme faaliyetleri

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde 12 ay çalıştığını belgeleyerek sadece performans sınavına girerek ilave 5 yıl daha belge süresi uzatılır.

Belge askıya alma faaliyetleri

* Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
* Belgelenmiş personelin Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Belgenin iptali faaliyetleri

* Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
* Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir. Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belge teslim faaliyetleri

Belgeler, Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesini ıslak imzayla imzalamaları şartı ile teslim edilir

Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri

Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar:
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Mavi Akademi Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* Gezici mesleki yeterlilik sınav yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Sınav Yeri Kontrol Formlarını (teorik ve mülakat) isteklerini kendi alanlarında temin etmek
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Mavi Akademi hesaplarına yatırmak

İlgili sınavlar

Sınav Kodu Sınav adı Gereklilik Teorik sınav var mı? Teorik sınavda başarı ölçütü Performans sınavı var mı? Performans sınavı başarı ölçütü Mülakat sınavı var mı? Mülakat sınavı başarı ölçütü
A1Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluEveten az %70 başarıbelirtilen adımların tamamından başarı
A2Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Çevre KorumaZorunluEveten az %70 başarıbelirtilen adımların tamamından başarı
A3Metal Sac/Levha İşleme İşlemlerinde Kalite Yönetim SistemiZorunluEveten az %70 başarıbelirtilen adımların tamamından başarı
A4Metal Sac/Levha İşlemeZorunluEvet(T1 ve T2) 'den en az %60 başarıEvetbelirtilen adımların tamamından başarı

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 530) 575 03 31
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim