Sınav Ücretleri

GENEL ŞARTLAR

1.Ücretlere KDV dâhildir.

2.Belgenin kargo,posta, ulaşım ücreti, aday tarafından karşılanır.

3.Başarılı adaydan 150 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerden bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.

4.6645 sayılı kanuna istinaden çıkartılan tebliğlerdeki mesleklerin belge ücretleri İşsizlik Fonundan karşılanırken, tebliğlerdeki mesleklerin dışındaki (zorunlu olmayan) diğer mesleklerin belge ücretleri adaylar tarafından karşılanır.

5.Sınav ücreti; talep edilen ilave seçmeli birim olduğunda ücret listesinde belirtilen birim ücreti eklenerek hesaplanacaktır.

6.Sınav ücretleri mesleklere göre değişkenlik göstermektedir. Sınava girecek olan aday, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen seçmeli birimlerden birini ya da birkaçını seçmek zorundadır. Alternatif içeren yeterliliklerde ise; bir alternatifi seçmek durumundadır. Sınav ücreti; yeterliliğin belirlediği minimum seçmeli birim/birimler ile minimum bir alternatifi kapsar.

7.Yeterlilik yerine yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında, her yeterlilik biriminin birim ücreti talep edilir.

8.Başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde devlet teşviğinden yararlanılıyorsa kullanılabilen ücretsiz 2 (iki) sınav hakkı , yararlanılmıyorsa 1 (bir) sınav hakkı mevcuttur.

9.Başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen adaylardan resmi olarak sınavı açılan (MYK bildirimi gerçekleştirilmiş) aday/adaylara sınavdan vazgeçmesi halinde ücret iadesi yapılmaz.

10.Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihteki sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday ilgili sınav hakkını kaybeder.

 

Mavi Akademi Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi

İNŞAAT
11UY0011–3-Ahşap Kalıpçı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre KorumaZorunluMülakat140 TL 140 TL
A2Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiZorunluMülakat130 TL 760 TL
Pratik630 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1020 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.

sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 725 TL
11UY0012–3-Betonarme Demircisi - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma 11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel MeslekiZorunlu
A2Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiZorunluMülakat150 TL 750 TL
Pratik600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1030 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 790 TL
11UY0023–3-İnşaat Boyacısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik100 TL170 TL
Pratik70 TL
A2İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiZorunluTeorik100 TL700 TL
Pratik600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1000 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 725 TL
11UY0024–3-Sıvacı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun YapılmasıZorunluTeorik90 TL140 TL
Pratik50 TL
A2Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiZorunluTeorik150 TL750 TL
Pratik600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1085 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 915 TL
12UY0048-3-Duvarcı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ZorunluTeorik170 TL170 TL
B1Genel Duvarcılık İşlemleriOpsiyonelTeorik150 TL800 TL
Pratik650 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 800 TL
12UY0049-3-Betoncu - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik100 TL170 TL
Pratik70 TL
A2Genel Betoncu İşlemleri Yeterlilik BirimiZorunluTeorik150 TL820 TL
Pratik670 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1135 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 975 TL
12UY0051–3-Seramik Karo Kaplamacısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlıİş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Korumağı ve GüvenliğiZorunluTeorik170 TL170 TL
A2Seramik Karo KaplamacılığıZorunluTeorik200 TL780 TL
Pratik580 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1090 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 700 TL
12UY0054-3-Alçı Levha Uygulayıcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve ÇevreZorunluTeorik100 TL170 TL
Pratik70 TL
A2Alçı Levha Uygulama İşleminin YapılmasıZorunluTeorik150 TL810 TL
Pratik660 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1125 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 930 TL

12UY0055-3-Alçı Sıva Uygulayıcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik100 TL170 TL
Pratik70 TL
A2Alçı sıva Uygulayıcısı Yeterlilik BirimiZorunluTeorik150 TL810 TL
Pratik660 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1125 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 965 TL
12UY0056-3-İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun YapılmasıZorunluTeorik100 TL170 TL
Pratik70 TL
A2İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin YapılmasıZorunluTeorik150 TL790 TL
Pratik640 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 950 TL
12UY0057–3-Isı yalıtımcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik100 TL100 TL
A2Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)ZorunluTeorik150 TL850 TL
Pratik700 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1085 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 800 TL
16UY0253-2-İnşaat İşçisi - Seviye 2Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik100 TL100 TL
A2Genel İnşaat İşleriZorunluTeorik390 TL390 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 630 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 515 TL

OTOMOTİV
11UY0005-3-Otomotiv Boyacısı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik80 TL80 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik100 TL450 TL
Pratik350 TL
A3Boyama İşlemleriZorunluTeorik100 TL450 TL
Pratik350 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1120 TL
11UY0005-4-Otomotiv Boyacısı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik100 TL450 TL
Pratik350 TL
A3Boyama İşlemleriZorunluTeorik100 TL450 TL
Pratik350 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1130 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 900 TL
11UY0006-3-Otomotiv Kaportacısı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik100 TL450 TL
Pratik350 TL
A3Kaporta Onarım İşlemleriZorunluTeorik100 TL450 TL
Pratik350 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1130 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 900 TL

11UY0006-4-Otomotiv Kaportacısı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik100 TL450 TL
Pratik350 TL
A3Kaporta Onarım İşlemleriZorunluTeorik100 TL450 TL
Pratik350 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1140 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti: 900 TL
11UY0007-3-Otomotiv Montajcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
B 1Montaj Hazırlık İşlemleriOpsiyonelTeorik100 TL350 TL
Pratik250 TL
B 2Montaj İşlemleriOpsiyonelTeorik100 TL350 TL
Pratik250 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 920 TL
Aday yetkilendirme belgesi alabilmesi için aşağıdaki alternatiflerden birini seçmelidir.
1. Alternatif: A1, B1
2. Alternatif: A1,B2
3. Alternatif: A1,B1, B2
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 750 TL
11UY0007-4-Otomotiv Montajcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
B 1Montaj Hazırlık İşlemleriOpsiyonelTeorik100 TL350 TL
Pratik250 TL
B 2Montaj İşlemleriOpsiyonelTeorik100 TL350 TL
Pratik250 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 920 TL
Aday yetkilendirme belgesi alabilmesi için aşağıdaki alternatiflerden birini seçmelidir.
1. Alternatif: A1, B1
2. Alternatif: A1,B2
3. Alternatif: A1,B1, B2
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 750 TL
11UY0020-5-Otomotiv Elektromekanikçisi - Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik50 TL50 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik50 TL50 TL
A3İşin ve Gereçlerin DüzenlenmesiZorunluTeorik50 TL50 TL
A4Son Kontrol ve RaporlamaZorunluTeorik50 TL50 TL
A5Periyodik BakımZorunluTeorik50 TL220 TL
Pratik170 TL
A6Arıza Tespiti ve OnarımZorunluTeorik50 TL240 TL
Pratik190 TL
A7Son KontrollerZorunluTeorik50 TL220 TL
Pratik170 TL
A8Eğitim ve GeliştirmeZorunluTeorik50 TL100 TL
Pratik50 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 660 TL
11UY0021-4-Otomotiv mekanikçisi - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik50 TL50 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik50 TL50 TL
A3İşin ve Gereçlerin DüzenlenmesiZorunluTeorik50 TL50 TL
A4Son Kontrol ve RaporlamaZorunluTeorik50 TL50 TL
B1Periyodik BakımOpsiyonelTeorik50 TL350 TL
Pratik300 TL
B2Arıza Tespiti ve OnarımOpsiyonelTeorik50 TL400 TL
Pratik350 TL
B3Yol TestiOpsiyonelTeorik50 TL200 TL
Pratik150 TL
B4Eğitim ve GeliştirmeOpsiyonelTeorik50 TL100 TL
Pratik50 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1075 TL
Aday yetkilendirme belgesi alabilmesi için aşağıdaki alternatiflerden birini seçmelidir.
I. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 ;1415,00 TL
II. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1, B2,B3 ; 1305,00 TL
III. Alternatif: A1, A2, A3, A4, B1,B2 ; 1075,00 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 750 TL
11UY0022-3-Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik50 TL50 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik50 TL50 TL
A3İşin ve Gereçlerin DüzenlenmesiZorunluTeorik50 TL50 TL
A4Son Kontrol ve Raporlama ZorunluTeorik50 TL50 TL
B1Saç Şekillendirme Öncesi Hazırlıklar OpsiyonelTeorik50 TL250 TL
Pratik200 TL
B2Saç Şekillendirme İşlemleriOpsiyonelTeorik50 TL350 TL
Pratik300 TL
B3Saç Şekillendirme Sonrası İşlemlerOpsiyonelTeorik50 TL200 TL
Pratik150 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 800 TL
Aday yetkilendirme belgesi alabilmesi için aşağıdaki alternatiflerden birini seçmelidir.
I. Alternatif : A1 - A2 - A3- A4- B1 - B2 - B3
II. Alternatif : A1 - A2 - A3- A4- B1 - B2
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 750 TL
11UY0022-4-Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik50 TL50 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik50 TL50 TL
A3İşin ve Gereçlerin DüzenlenmesiZorunluTeorik50 TL50 TL
A4Son Kontrol ve Raporlama ZorunluTeorik50 TL50 TL
B1Saç Şekillendirme Öncesi Hazırlıklar OpsiyonelTeorik50 TL180 TL
Pratik130 TL
B2Saç Şekillendirme İşlemleriOpsiyonelTeorik50 TL230 TL
Pratik180 TL
B3Saç Şekillendirme Sonrası İşlemlerOpsiyonelTeorik50 TL130 TL
Pratik80 TL
B4Eğitim ve Geliştirme Yeterlilik BirimleriOpsiyonelTeorik50 TL130 TL
Pratik80 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 835 TL
Aday yetkilendirme belgesi alabilmesi için aşağıdaki alternatiflerden birini seçmelidir.
I. Alternatif : A1 - A2 - A3- A4- B1 - B2 - B3 -B4
II. Alternatif : A1 - A2 - A3- A4- B1 - B2 -B3
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 560 TL
12UY0053-3-Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluTeorik100 TL100 TL
B1Elektrotla Ark Kaynağı (111)OpsiyonelTeorik100 TL600 TL
Pratik500 TL
B5Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)OpsiyonelTeorik100 TL600 TL
Pratik500 TL
B6Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)OpsiyonelTeorik100 TL600 TL
Pratik500 TL
B9Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)OpsiyonelTeorik100 TL600 TL
Pratik500 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 800 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 575 TL
12UY0053-4-Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluTeorik100 TL100 TL
B1Direnç Nokta Kaynağı (21)OpsiyonelTeorik100 TL600 TL
Pratik500 TL
B2Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)OpsiyonelTeorik100 TL600 TL
Pratik500 TL
B3Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)OpsiyonelTeorik100 TL600 TL
Pratik500 TL
B5Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)OpsiyonelTeorik100 TL600 TL
Pratik500 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 800 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 575 TL

METAL ŞEKİLLENDİRME
12UY0083-3-Metal Kesimci - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
B 1Giyotin Makasla KesimOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
B 2Oksi-Gaz ile KesimOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
B 3Şerit Testere ile KesimOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
B 4Daire Testere ile KesimOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
B 5Kombine Makas ile KesimOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
B 6Lazer KesimOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
B 7Plazma KesimOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 690 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 500 TL
12UY0084-4-Metal Kesim Operatörü - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
B 2Lazer KesimOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
B 3Plazma KesimOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 690 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 500 TL
12UY0086-3-Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisiZorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
B 2PresOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 690 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 500 TL
12UY0087-4-Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
B1Abkant PresOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
B4Punch PresOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 690 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 500 TL

MAKİNE, CNC, HİDROLİK, PNÖMATİK
10UY0002-3-Makine Bakımcı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik250 TL250 TL
B 1Önleyici BakımOpsiyonelTeorik100 TL400 TL
Pratik300 TL
B 2Düzeltici BakımOpsiyonelTeorik100 TL400 TL
Pratik300 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 745 TL
10UY0002-4-Makine Bakımcı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik250 TL250 TL
B 1Önleyici BakımOpsiyonelTeorik100 TL400 TL
Pratik300 TL
B 2Düzeltici BakımOpsiyonelTeorik100 TL400 TL
Pratik300 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 745 TL
10UY0002-5-Makine Bakımcı - Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
A2Makine KurulumuZorunluTeorik50 TL150 TL
Pratik100 TL
B1Önleyici BakımOpsiyonelTeorik100 TL400 TL
Pratik300 TL
B2Düzeltici BakımOpsiyonelTeorik100 TL400 TL
Pratik300 TL
B3Kestirimci BakımOpsiyonelTeorik100 TL400 TL
Pratik300 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 740 TL
Aday yetkilendirme belgesi alabilmesi için aşağıdaki alternatiflerden birini seçmelidir.
I. Alternatif: A1, A2, B1
II. Alternatif: A1, A2, B2
III. Alternatif: A1, A2, B1,B2
IV. Alternatif: A1, A2, B1, B3
V. Alternatif: A1, A2, B1, B2,B3
VI. Alternatif: A1, A2, B3
VII. Alternatif: A1, A2, B2, B3
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 515 TL
12UY0080-4-Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Hidrolik Pnömatik Sistem Uygulamalarında İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik70 TL70 TL
A2Çevre Koruma ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik70 TL70 TL
B1Hidrolik TeknolojisiOpsiyonelTeorik40 TL240 TL
Pratik200 TL
B2Pnömatik TeknolojisiOpsiyonelTeorik40 TL240 TL
Pratik200 TL
B3hidrolik sistemlerOpsiyonelPratik240 TL 240 TL
B4Pnömatik sistemlerOpsiyonelPratik240 TL 240 TL
B5hidrolik sistemler Bakım ve onarımOpsiyonelPratik270 TL 270 TL
B6Pnömatik sistemler bakım ve onarımOpsiyonelPratik270 TL 270 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1020 TL
I.Grup : A1-A2-B1-B3-B5 (Bu grupta başarılı olan adayların Mesleki Yeterlilik Belgeleri Hidrolikçi Seviye-4
olarak düzenlenecektir.) ; 1020,00 TL
II.Grup : A1-A2-B2-B4-B6 (Bu grupta başarılı olan adayların Mesleki Yeterlilik Belgeleri Pnomatikçi Seviye-4
olarak düzenlenecektir.) ; 1020,00 TL
III.Grup : A1-A2-B1-B2-B3-B4-B5-B6 (Bu grupta başarılı olan adayların Mesleki Yeterlilik Belgeleri Hidrolik-
Pnomatikçi Seviye-4 olarak düzenlenecektir.) ; 1080,00 TL
Adayların seçtikleri gruplandırma birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 815 TL
12UY0080-5-Hidrolik Pnömatikçi Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Hidrolik Pnömatik Sistem Uygulamalarında İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik60 TL60 TL
A2Çevre Koruma ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik60 TL60 TL
B1Hidrolik TeknolojisiOpsiyonelTeorik40 TL240 TL
Pratik200 TL
B2Pnömatik TeknolojisiOpsiyonelTeorik40 TL240 TL
Pratik200 TL
B3hidrolik sistemlerOpsiyonelPratik220 TL 220 TL
B4Pnömatik sistemlerOpsiyonelPratik220 TL 220 TL
B5hidrolik sistemler Bakım ve onarımOpsiyonelPratik260 TL 260 TL
B6Pnömatik sistemler bakım ve onarımOpsiyonelPratik260 TL 260 TL
B7Tanımlıhidrolik sistemler proje tasarımıOpsiyonelPratik110 TL 110 TL
B8Tanımlı pnömatik sistemler proje tasarımıOpsiyonelPratik110 TL 110 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1075 TL
I.Grup: A1-A2-B1-B3-B5-B7 (Bu grupta başarılı olan adayların Mesleki Yeterlilik Belgeleri Hidrolikçi Seviye-5
olarak düzenlenecektir.) ; 1075,00 TL
II. Grup: A1-A2-B2-B4-B6-B8 (Bu grupta başarılı olan adayların Mesleki Yeterlilik Belgeleri Pnömatikçi Seviye-
5 olarak düzenlenecektir.) ; 1075,00 TL
III. Grup: A1-A2-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8 (Bu grupta başarılı olan adayların Mesleki Yeterlilik Belgeleri
Hidrolik-Pnomatikçi Seviye-5 olarak düzenlenecektir.) ; 1895,00TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 900 TL
12UY0082-4-CNC Programcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1CNC İşlerinde İsg ve Çevre Güvenlik ÖnlemleriZorunluTeorik40 TL40 TL
A2Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu Yapılması ve Mesleki Gelişim FaaliyetleriZorunluTeorik40 TL40 TL
A3CNC Kodlarını Yazma, Bilgisayar Destekli İmalat Programı KullanmaZorunluTeorik40 TL150 TL
Pratik110 TL
A4Takım Seçimi Yaparak, Tezgâhı Programa Göre AyarlamaZorunluTeorik40 TL180 TL
Pratik140 TL
A5Programlama Yapacağı Tezgâhı KullanmaZorunluTeorik40 TL150 TL
Pratik110 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 620 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 395 TL
12UY0082-5-CNC Programcısı Seviye-5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1CNC İşlerinde İsg ve Çevre Güvenlik Önlemleri ZorunluTeorik40 TL40 TL
A2Kalite Yönetim Sistemi,İç Organizasyonu Yapılması ve Mesleki Gelişim FaaliyetleriZorunluTeorik40 TL40 TL
A3 Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Kullanma ZorunluTeorik40 TL100 TL
Pratik60 TL
A4CNC Kodları Yazma,Bilgisayar Destekli İmalat Programı KullanmaZorunluTeorik40 TL100 TL
Pratik60 TL
A5Takım Seçimi Yaparak,Tezgahı Programa Göre AyarlamaZorunluTeorik40 TL120 TL
Pratik80 TL
A6Programlama Yapacağı Tezgah Kullanma ZorunluTeorik40 TL100 TL
Pratik60 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 550 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 260 TL
12UY0105-3-Makine Montajcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre GüvenliğiZorunluTeorik40 TL40 TL
A2Kalite YönetimiZorunluTeorik40 TL40 TL
Pratik
A3Montaj Ön HazırlığıZorunluTeorik40 TL330 TL
Pratik290 TL
A4MontajZorunluTeorik40 TL440 TL
Pratik400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 960 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 960 TL
12UY0105-4-Makine Montajcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre GüvenliğiZorunluTeorik40 TL40 TL
A2Kalite YönetimiZorunluTeorik40 TL40 TL
A3Montaj Ön HazırlığıZorunluTeorik40 TL290 TL
Pratik250 TL
A4MontajZorunluTeorik40 TL340 TL
Pratik300 TL
A5Montaj Sonu İşlemleri ve RaporlamaZorunluPratik140 TL 140 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 960 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 810 TL
14UY0202-3-NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığıve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik50 TL50 TL
Pratik
A2Tezgah ,Takım ve iş Parçasını Üretime HazırlamakZorunluTeorik50 TL50 TL
Pratik
A3Talaşlı Üretimİşlemlerini GerçekleştirmekZorunluTeorik50 TL440 TL
Pratik390 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 610 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 450 TL
14UY0202-4-NC/CNC Tezgah İşçisi - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik40 TL40 TL
Pratik
A2Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime HazırlamakZorunluTeorik40 TL40 TL
Pratik
A3Talaşlı Üretim İşlemlerini GerçekleştirmekZorunluTeorik40 TL420 TL
Pratik380 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 570 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 450 TL

TİCARET
17UY0298-4 -Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik50 TL50 TL
B2Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleriOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
B3Satış Öncesi ve Satış Sonrası HizmetlerOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 630 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için adayın seçtiği gruplandırma birimlerinin birinden başarılı olmaları gerekmektedir. ** I. A1+B2 ; 630 TL II. A1+B2+B3 ; 1205 TL
Sınavlı belge yenileme; 500 TL
17UY0299-5-Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik50 TL50 TL
A2Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleriZorunluTeorik100 TL550 TL
Pratik450 TL
B1Satış Öncesi ve Satış Sonrası HizmetlerOpsiyonelTeorik100 TL550 TL
Pratik450 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 685 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için adayın seçtiği gruplandırma birimlerinin birinden başarılı olmaları gerekmektedir. ** I. A1+A2 685TL II. A1+A2+B1 1315 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 575,00 TL
17UY0332-4 -Emlak Danışmanı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İSG, Çevre ve Kalite ZorunluTeorik50 TL50 TL
A2İş Planı Yapma ve Portföy OluşturmaZorunluTeorik100 TL350 TL
Pratik250 TL
A317UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri ZorunluTeorik100 TL350 TL
Pratik250 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 855 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 690,00 TL
17UY0333-5 -Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İSG, Çevre ve KaliteZorunluTeorik 0 TL
A2Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş OrganizasyonuZorunluTeorik 0 TL
Pratik
A3Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin YürütülmesiZorunluTeorik 0 TL
Pratik
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 975 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 800,00 TL

METAL KAYNAK
11UY0010-3-Çelik Kaynakçısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik70 TL70 TL
B1Elektrotla Ark Kaynağı (111)OpsiyonelTeorik70 TL500 TL
Pratik430 TL
B5Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)OpsiyonelTeorik70 TL500 TL
Pratik430 TL
B6Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)OpsiyonelTeorik70 TL500 TL
Pratik430 TL
B9Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)OpsiyonelTeorik70 TL500 TL
Pratik430 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 650 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.

sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 490 TL
11UY0014-3-Alüminyum Kaynakçısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik70 TL70 TL
B1Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)OpsiyonelTeorik100 TL610 TL
Pratik510 TL
B2Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)OpsiyonelTeorik100 TL610 TL
Pratik510 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 780 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
11UY0015-4-Direnç Kaynak ayarcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluTeorik70 TL70 TL
B1Direnç Nokta Kaynağı (21)OpsiyonelTeorik70 TL600 TL
Pratik530 TL
B2Dikiş Direnç Kaynağı (22)OpsiyonelTeorik70 TL600 TL
Pratik530 TL
B3Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23)OpsiyonelTeorik70 TL600 TL
Pratik530 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 760 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 600 TL
11UY0016-4-Kaynak Operatörü - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik70 TL70 TL
B2Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)OpsiyonelTeorik70 TL600 TL
Pratik530 TL
B3Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)OpsiyonelTeorik70 TL600 TL
Pratik530 TL
B7Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)OpsiyonelTeorik70 TL600 TL
Pratik530 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 770 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 650 TL

11UY0033-3-Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik70 TL70 TL
A2Doğal Gaz Teknik EsaslarıZorunluTeorik70 TL70 TL
B1Elektrotla Ark Kaynağı (111)OpsiyonelTeorik100 TL250 TL
Pratik150 TL
B9Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)OpsiyonelTeorik100 TL250 TL
Pratik150 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 735 TL

TEKSTİL
11UY0036-2 -İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel ÖnlemlerZorunluTeorik140 TL140 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik140 TL140 TL
A3Makine Hazırlık, Takip, Kontrol ve Boşaltma İşlemleriZorunluTeorik140 TL480 TL
Pratik340 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 845 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti ; 500,00 TL
11UY0037-2- İplik Eğirme Operatörü Seviye 2 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel ÖnlemlerZorunluTeorik140 TL140 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik140 TL140 TL
A3Makine Hazırlık, Takip ve Kontrol İşlemleriZorunluTeorik140 TL500 TL
Pratik360 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 845 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 480,00 TL
11UY0038-4-İplik Operatörü Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
B1Ring İplik Üretimi ve İplik BobinlemeOpsiyonelTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
B4İplik Katlama ve BükmeOpsiyonelTeorik100 TL100 TL
B5İplik FikselemeOpsiyonelTeorik100 TL100 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 800 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 575,00 TL
12UY0071-3 -Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kalite Güvencesi, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik60 TL60 TL
A2İş Planlama ve Mesleki GelişimZorunluTeorik60 TL60 TL
Pratik
A3Armürlü Dokuma Kumaş AnaliziZorunluTeorik260 TL260 TL
A4Armürlü Dokuma Kumaş Desen HazırlamaZorunluTeorik220 TL220 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 675 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 415,00 TL
12UY0072-4 -Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü Seviye 4 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve KaliteZorunluTeorik60 TL60 TL
A2İş Planlama ve Mesleki GelişimZorunluTeorik60 TL60 TL
Pratik
A3Armürlü Dokuma Kumaş AnaliziZorunluTeorik100 TL260 TL
Pratik160 TL
A4Armürlü Dokuma Kumaş Desen HazırlamaZorunluTeorik100 TL220 TL
Pratik120 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 675 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 415,00 TL
13UY0137-3 -Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 3 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik200 TL200 TL
A2Hazırlık ve Bitim İşlemleriZorunluTeorik200 TL550 TL
Pratik350 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 860 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 530,00 TL
13UY0138-3-Boyama Operatörü Seviye 3 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik200 TL200 TL
Pratik
A2Hazırlık, Boyama ve Kontrol İşlemleriZorunluTeorik200 TL550 TL
Pratik350 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 860 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 530,00 TL
13UY0139-3 -Ön Terbiye Operatörü Seviye 3 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik200 TL200 TL
A2Üretim Hazırlık ve Sonlandırma İşlemleriZorunluTeorik200 TL540 TL
Pratik340 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 850 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 550,00 TL

ULAŞTIRMA
15UY0205-3 -Köprülü Vinç Operatörü-Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik100 TL100 TL
A2Köprülü Vinçle ElleçlemeZorunluTeorik100 TL400 TL
Pratik300 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 575 TL
Sınavlı belge yenileme; 400,00 TL
17UY0328-3 -Servis Aracı Şoförü Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İSG, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
A2Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel UlaşımıZorunluTeorik200 TL600 TL
Pratik400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 800 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 575,00 TL

PLASTİK
12UY0069-3 -Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre KorumaZorunluTeorik100 TL350 TL
Pratik250 TL
A2Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleriZorunluTeorik200 TL750 TL
Pratik550 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1200 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 1000,00
12UY0069-4-Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre KorumaZorunluTeorik100 TL350 TL
Pratik250 TL
A2Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleriZorunluPratik550 TL 550 TL
A3Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel SorumluluklarZorunluPratik100 TL 100 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1260 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 960,00 TL
13UY0143-3-Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü ( Ekstrüzyon)- Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre KorumaZorunluTeorik100 TL350 TL
Pratik250 TL
A2Plastik Şişirme Film Ekstrüzyon Üretim İşlemleriZorunluTeorik200 TL750 TL
Pratik550 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1260 TL
Sınavlı belge yenileme; 1000,00 TL


1 Haziran 2018 itibarıyle Mavi Akademi Bursa şubemiz mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarını yapabilmek için Türkak Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından da yetkilendirilmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi fiyatları alınacak belge için gerekli belgelendirme sınav ücretlerinin toplanması ile bulunur.

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 530) 575 03 31
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim