Sınav Ücretleri

GENEL ŞARTLAR

1.Ücretlere KDV dâhildir.

2.Belgenin kargo,posta, ulaşım ücreti, aday tarafından karşılanır.

3.Başarılı adaydan 200 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerden bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.

4.6645 sayılı kanuna istinaden çıkartılan tebliğlerdeki mesleklerin belge ücretleri İşsizlik Fonundan karşılanırken, tebliğlerdeki mesleklerin dışındaki (zorunlu olmayan) diğer mesleklerin belge ücretleri adaylar tarafından karşılanır.

5.Sınav ücreti; talep edilen ilave seçmeli birim olduğunda ücret listesinde belirtilen birim ücreti eklenerek hesaplanacaktır.

6.Sınav ücretleri mesleklere göre değişkenlik göstermektedir. Sınava girecek olan aday, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen seçmeli birimlerden birini ya da birkaçını seçmek zorundadır. Alternatif içeren yeterliliklerde ise; bir alternatifi seçmek durumundadır. Sınav ücreti; yeterliliğin belirlediği minimum seçmeli birim/birimler ile minimum bir alternatifi kapsar.

7.Yeterlilik yerine yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında, her yeterlilik biriminin birim ücreti talep edilir.

8.Başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde devlet teşviğinden yararlanılıyorsa kullanılabilen ücretsiz 2 (iki) sınav hakkı , yararlanılmıyorsa 1 (bir) sınav hakkı mevcuttur.

9.Başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen adaylardan resmi olarak sınavı açılan (MYK bildirimi gerçekleştirilmiş) aday/adaylara sınavdan vazgeçmesi halinde ücret iadesi yapılmaz.

10.Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihteki sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday ilgili sınav hakkını kaybeder.

 

Mavi Akademi Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi

İNŞAAT
11UY0011–3-Ahşap Kalıpçı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre KorumaZorunluTeorik190 TL190 TL
A2Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiZorunluTeorik160 TL1,030 TL
Mülakat870 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1750 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.

sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1350 TL
11UY0012–3-Betonarme Demircisi - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma 11UY0012–3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel MeslekiZorunluTeorik200 TL200 TL
A2Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiZorunluTeorik80 TL1,030 TL
Pratik950 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1744 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1344 TL
11UY0023–3-İnşaat Boyacısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik96 TL234 TL
Pratik138 TL
A2İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama BecerisiZorunluTeorik96 TL966 TL
Pratik870 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1780 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1380 TL
12UY0048-3-Duvarcı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ZorunluTeorik234 TL234 TL
B1Genel Duvarcılık İşlemleriOpsiyonelTeorik126 TL1,086 TL
Pratik960 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1875 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1475 TL
12UY0049-3-Betoncu - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik96 TL234 TL
Pratik138 TL
A2Genel Betoncu İşlemleri Yeterlilik BirimiZorunluTeorik96 TL1,126 TL
Pratik1030 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1930 TL
* Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1530 TL
12UY0051–3-Seramik Karo Kaplamacısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlıİş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Korumağı ve GüvenliğiZorunluTeorik230 TL230 TL
A2Seramik Karo KaplamacılığıZorunluTeorik230 TL1,070 TL
Pratik840 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1875 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1475 TL
12UY0056-3-İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun YapılmasıZorunluTeorik90 TL235 TL
Pratik145 TL
A2İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin YapılmasıZorunluTeorik90 TL1,085 TL
Pratik995 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1925 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1525 TL
12UY0057–3-Isı yalıtımcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik202 TL202 TL
A2Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)ZorunluTeorik138 TL1,098 TL
Pratik960 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1855 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1455 TL
16UY0253-2-İnşaat İşçisi - Seviye 2Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik142 TL142 TL
A2Genel İnşaat İşleriZorunluPratik618 TL 618 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1000 TL
Adayların yeterlilik belgesi alabilmeleri için tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları gereklidir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 800 TL

OTOMOTİV
11UY0005-3-Otomotiv Boyacısı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik108 TL108 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik78 TL618 TL
Pratik540 TL
A3Boyama İşlemleriZorunluTeorik78 TL618 TL
Pratik540 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1825 TL
11UY0005-4-Otomotiv Boyacısı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik130 TL130 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik70 TL610 TL
Pratik540 TL
A3Boyama İşlemleriZorunluTeorik70 TL610 TL
Pratik540 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1860 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1080 TL
11UY0006-3-Otomotiv Kaportacısı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik130 TL130 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik70 TL610 TL
Pratik540 TL
A3Kaporta Onarım İşlemleriZorunluTeorik70 TL610 TL
Pratik540 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1890 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1290 TL

11UY0006-4-Otomotiv Kaportacısı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik130 TL130 TL
A2İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleriZorunluTeorik70 TL610 TL
Pratik540 TL
A3Kaporta Onarım İşlemleriZorunluTeorik70 TL610 TL
Pratik540 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1870 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti: 1270 TL
11UY0007-3-Otomotiv Montajcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik134 TL134 TL
B 1Montaj Hazırlık İşlemleriOpsiyonelTeorik126 TL966 TL
Pratik840 TL
B 2Montaj İşlemleriOpsiyonelTeorik126 TL966 TL
Pratik840 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1150 TL
11UY0007-4-Otomotiv Montajcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik134 TL134 TL
B 1Montaj Hazırlık İşlemleriOpsiyonelTeorik126 TL966 TL
Pratik840 TL
B 2Montaj İşlemleriOpsiyonelTeorik126 TL966 TL
Pratik840 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1045 TL
11UY0022-3-Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik60 TL60 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik60 TL60 TL
A3İşin ve Gereçlerin DüzenlenmesiZorunluTeorik60 TL60 TL
A4Son Kontrol ve Raporlama ZorunluTeorik60 TL60 TL
B1Saç Şekillendirme Öncesi Hazırlıklar OpsiyonelTeorik60 TL310 TL
Pratik250 TL
B2Saç Şekillendirme İşlemleriOpsiyonelTeorik60 TL460 TL
Pratik400 TL
B3Saç Şekillendirme Sonrası İşlemlerOpsiyonelTeorik60 TL260 TL
Pratik200 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1900 TL
11UY0022-4-Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik66 TL66 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik66 TL66 TL
A3İşin ve Gereçlerin DüzenlenmesiZorunluTeorik66 TL66 TL
A4Son Kontrol ve Raporlama ZorunluTeorik66 TL66 TL
B1Saç Şekillendirme Öncesi Hazırlıklar OpsiyonelTeorik66 TL246 TL
Pratik180 TL
B2Saç Şekillendirme İşlemleriOpsiyonelTeorik66 TL342 TL
Pratik276 TL
B3Saç Şekillendirme Sonrası İşlemlerOpsiyonelTeorik66 TL174 TL
Pratik108 TL
B4Eğitim ve Geliştirme Yeterlilik BirimleriOpsiyonelTeorik66 TL174 TL
Pratik108 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2080 TL
12UY0053-3-Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluTeorik132 TL132 TL
B1Elektrotla Ark Kaynağı (111)OpsiyonelTeorik138 TL828 TL
Pratik690 TL
B5Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)OpsiyonelTeorik138 TL828 TL
Pratik690 TL
B6Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)OpsiyonelTeorik138 TL828 TL
Pratik690 TL
B9Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)OpsiyonelTeorik138 TL828 TL
Pratik690 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1220 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 820 TL
12UY0053-4-Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluTeorik132 TL132 TL
B1Direnç Nokta Kaynağı (21)OpsiyonelTeorik138 TL828 TL
Pratik690 TL
B2Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)OpsiyonelTeorik138 TL828 TL
Pratik690 TL
B3Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135)OpsiyonelTeorik138 TL828 TL
Pratik690 TL
B5Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) (141)OpsiyonelTeorik138 TL828 TL
Pratik690 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1260 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 860 TL

METAL ŞEKİLLENDİRME
12UY0083-3-Metal Kesimci - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik140 TL140 TL
B 1Giyotin Makasla KesimOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
B 2Oksi-Gaz ile KesimOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
B 3Şerit Testere ile KesimOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
B 4Daire Testere ile KesimOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
B 5Kombine Makas ile KesimOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
B 6Lazer KesimOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
B 7Plazma KesimOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 700 TL
12UY0084-4-Metal Kesim Operatörü - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik140 TL140 TL
B 2Lazer KesimOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
B 3Plazma KesimOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1145 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 745 TL
12UY0086-3-Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisiZorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A 1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik140 TL140 TL
B 2PresOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 700 TL
12UY0087-4-Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik100 TL100 TL
B1Abkant PresOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
B4Punch PresOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 700 TL

MAKİNE, CNC, HİDROLİK, PNÖMATİK
10UY0002-3-Makine Bakımcı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik340 TL340 TL
B 1Önleyici BakımOpsiyonelTeorik70 TL550 TL
Pratik480 TL
B 2Düzeltici BakımOpsiyonelTeorik72 TL552 TL
Pratik480 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
10UY0002-4-Makine Bakımcı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik 0 TL
B 1Önleyici BakımOpsiyonelTeorik 0 TL
Pratik
B 2Düzeltici BakımOpsiyonelTeorik 0 TL
Pratik
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
10UY0002-5-Makine Bakımcı - Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik132 TL132 TL
A2Makine KurulumuZorunluTeorik68 TL206 TL
Pratik138 TL
B1Önleyici BakımOpsiyonelTeorik72 TL552 TL
Pratik480 TL
B2Düzeltici BakımOpsiyonelTeorik72 TL552 TL
Pratik480 TL
B3Kestirimci BakımOpsiyonelTeorik72 TL552 TL
Pratik480 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1250 TL
12UY0080-4-Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Hidrolik Pnömatik Sistem Uygulamalarında İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik96 TL96 TL
A2Çevre Koruma ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik54 TL54 TL
B1Hidrolik TeknolojisiOpsiyonelTeorik54 TL330 TL
Pratik276 TL
B2Pnömatik TeknolojisiOpsiyonelTeorik54 TL330 TL
Pratik276 TL
B3hidrolik sistemlerOpsiyonelPratik330 TL 330 TL
B4Pnömatik sistemlerOpsiyonelPratik330 TL 330 TL
B5hidrolik sistemler Bakım ve onarımOpsiyonelPratik372 TL 372 TL
B6Pnömatik sistemler bakım ve onarımOpsiyonelPratik372 TL 372 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1625 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti: 678 TL
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: 250 TL
12UY0080-5-Hidrolik Pnömatikçi Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Hidrolik Pnömatik Sistem Uygulamalarında İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik80 TL80 TL
A2Çevre Koruma ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik80 TL80 TL
B1Hidrolik TeknolojisiOpsiyonelTeorik56 TL336 TL
Pratik280 TL
B2Pnömatik TeknolojisiOpsiyonelTeorik56 TL336 TL
Pratik280 TL
B3hidrolik sistemlerOpsiyonelPratik300 TL 300 TL
B4Pnömatik sistemlerOpsiyonelPratik300 TL 300 TL
B5hidrolik sistemler Bakım ve onarımOpsiyonelPratik354 TL 354 TL
B6Pnömatik sistemler bakım ve onarımOpsiyonelPratik354 TL 354 TL
B7Tanımlıhidrolik sistemler proje tasarımıOpsiyonelPratik140 TL 140 TL
B8Tanımlı pnömatik sistemler proje tasarımıOpsiyonelPratik140 TL 140 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1640 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti: 765 TL
Sınavsız belge yenileme ücreti: 250 TL
12UY0082-4-CNC Programcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1CNC İşlerinde İsg ve Çevre Güvenlik ÖnlemleriZorunluTeorik54 TL54 TL
A2Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu Yapılması ve Mesleki Gelişim FaaliyetleriZorunluTeorik54 TL54 TL
A3CNC Kodlarını Yazma, Bilgisayar Destekli İmalat Programı KullanmaZorunluTeorik54 TL198 TL
Pratik144 TL
A4Takım Seçimi Yaparak, Tezgâhı Programa Göre AyarlamaZorunluTeorik54 TL236 TL
Pratik182 TL
A5Programlama Yapacağı Tezgâhı KullanmaZorunluTeorik54 TL198 TL
Pratik144 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1145 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
Sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 745 TL
12UY0105-3-Makine Montajcısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre GüvenliğiZorunluTeorik100 TL100 TL
A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön HazırlığıZorunluTeorik100 TL500 TL
Pratik400 TL
A3Makine MontajıZorunluTeorik100 TL550 TL
Pratik450 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1700 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1100 TL
12UY0105-4-Makine Montajcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre GüvenliğiZorunluTeorik100 TL100 TL
A2İş Organizasyonu ve Montaj Ön HazırlığıZorunluTeorik100 TL100 TL
A3Makine MontajııZorunluTeorik100 TL550 TL
Pratik450 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1700 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1100 TL
14UY0202-3-NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığıve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluTeorik100 TL100 TL
Pratik
B1Tornalama İşlemleriZorunluTeorik100 TL632 TL
Pratik532 TL
B2Frezeleme İşlemleriZorunluTeorik100 TL632 TL
Pratik532 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 700 TL
14UY0202-4-NC/CNC Tezgah İşçisi - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik100 TL100 TL
Pratik
B1Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime HazırlamakZorunluTeorik100 TL632 TL
Pratik532 TL
B2Talaşlı Üretim İşlemlerini GerçekleştirmekZorunluTeorik100 TL632 TL
Pratik532 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
Adayın yeterli sayılabilmesi için tüm yeterlilik birimlerini alması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 700 TL

TİCARET
17UY0298-4 -Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik60 TL60 TL
B2Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleriOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
B3Satış Öncesi ve Satış Sonrası HizmetlerOpsiyonelTeorik90 TL690 TL
Pratik600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1075 TL
17UY0299-5-Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve KaliteZorunluTeorik66 TL66 TL
A2Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleriZorunluTeorik66 TL66 TL
Pratik
B1Satış Öncesi ve Satış Sonrası HizmetlerOpsiyonelTeorik66 TL66 TL
Pratik
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
17UY0332-4 -Emlak Danışmanı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İSG, Çevre ve Kalite ZorunluTeorik64 TL64 TL
A2İş Planı Yapma ve Portföy OluşturmaZorunluTeorik64 TL478 TL
Pratik414 TL
A317UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri ZorunluTeorik64 TL478 TL
Pratik414 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1460 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 860,00 TL
17UY0333-5 -Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İSG, Çevre ve KaliteZorunluTeorik66 TL66 TL
A2Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş OrganizasyonuZorunluTeorik72 TL552 TL
Pratik480 TL
A3Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin YürütülmesiZorunluTeorik72 TL552 TL
Pratik480 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1600 TL

METAL KAYNAK
11UY0010-3-Çelik Kaynakçısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik96 TL96 TL
B1Elektrotla Ark Kaynağı (111)OpsiyonelTeorik96 TL684 TL
Pratik588 TL
B5Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)OpsiyonelTeorik96 TL684 TL
Pratik588 TL
B6Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)OpsiyonelTeorik96 TL684 TL
Pratik588 TL
B9Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)OpsiyonelTeorik96 TL684 TL
Pratik588 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1100 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.

sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 700 TL
11UY0014-3-Alüminyum Kaynakçısı - Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik95 TL95 TL
B1Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)OpsiyonelTeorik95 TL835 TL
Pratik740 TL
B2Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)OpsiyonelTeorik96 TL936 TL
Pratik840 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1195 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
11UY0015-4-Direnç Kaynak ayarcısı - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve GüvenliğiZorunluTeorik96 TL96 TL
B1Direnç Nokta Kaynağı (21)OpsiyonelTeorik96 TL816 TL
Pratik720 TL
B2Dikiş Direnç Kaynağı (22)OpsiyonelTeorik96 TL816 TL
Pratik720 TL
B3Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23)OpsiyonelTeorik96 TL816 TL
Pratik720 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1200 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 800 TL
11UY0016-4-Kaynak Operatörü - Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik92 TL92 TL
B2Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)OpsiyonelTeorik48 TL828 TL
Pratik780 TL
B3Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)OpsiyonelTeorik48 TL828 TL
Pratik780 TL
B7Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)OpsiyonelTeorik48 TL828 TL
Pratik780 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1200 TL
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinini tümünden, B grubu yeterlilik birimlerinden en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.
sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 250 TL
sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 800 TL

11UY0033-3-Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluTeorik70 TL70 TL
A2Doğal Gaz Teknik EsaslarıZorunluTeorik70 TL70 TL
B1Elektrotla Ark Kaynağı (111)OpsiyonelTeorik70 TL620 TL
Pratik550 TL
B9Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)OpsiyonelTeorik70 TL620 TL
Pratik550 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1330 TL

TEKSTİL
11UY0036-2 -İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel ÖnlemlerZorunluTeorik190 TL190 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik190 TL190 TL
A3Makine Hazırlık, Takip, Kontrol ve Boşaltma İşlemleriZorunluTeorik30 TL630 TL
Pratik600 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1450 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti ; 850,00 TL
11UY0037-2- İplik Eğirme Operatörü Seviye 2 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel ÖnlemlerZorunluTeorik204 TL204 TL
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik204 TL204 TL
A3Makine Hazırlık, Takip ve Kontrol İşlemleriZorunluTeorik202 TL602 TL
Pratik400 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1450 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 850,00 TL
11UY0038-4-İplik Operatörü Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve KaliteZorunluTeorik132 TL132 TL
B1Ring İplik Üretimi ve İplik BobinlemeOpsiyonelTeorik138 TL828 TL
Pratik690 TL
B4İplik Katlama ve BükmeOpsiyonelTeorik138 TL138 TL
B5İplik FikselemeOpsiyonelTeorik138 TL138 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1250 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 850,00 TL
13UY0137-3 -Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 3 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik276 TL276 TL
A2Hazırlık ve Bitim İşlemleriZorunluTeorik120 TL754 TL
Pratik634 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1320 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 920,00 TL
Sınavsız belge yenileme ücreti: 250 TL
13UY0138-3-Boyama Operatörü Seviye 3 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik276 TL276 TL
Pratik
A2Hazırlık, Boyama ve Kontrol İşlemleriZorunluTeorik120 TL754 TL
Pratik634 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1320 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 920,00 TL
Sınavsız belge yenileme ücreti: 250 TL
13UY0139-3 -Ön Terbiye Operatörü Seviye 3 Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim SistemiZorunluTeorik276 TL276 TL
A2Üretim Hazırlık ve Sonlandırma İşlemleriZorunluTeorik84 TL744 TL
Pratik660 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1320 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 920,00 TL

ULAŞTIRMA
15UY0205-3 -Köprülü Vinç Operatörü-Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim SistemleriZorunluTeorik138 TL138 TL
A2Köprülü Vinçle ElleçlemeZorunluTeorik72 TL552 TL
Pratik480 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 990 TL
Sınavlı belge yenileme; 590,00 TL
17UY0328-3 -Servis Aracı Şoförü Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İSG, Çevre ve KaliteZorunluTeorik132 TL132 TL
A2Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel UlaşımıZorunluTeorik138 TL138 TL
Pratik
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1400 TL

PLASTİK
12UY0069-3 -Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre KorumaZorunluTeorik120 TL480 TL
Pratik360 TL
A2Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleriZorunluTeorik120 TL960 TL
Pratik840 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1900 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 1500,00
12UY0069-4-Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre KorumaZorunluTeorik84 TL240 TL
Pratik156 TL
A2Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleriZorunluPratik840 TL 840 TL
A3Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel SorumluluklarZorunluPratik156 TL 156 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 2150 TL
Sınavlı belge yenileme ücreti; 1550,00 TL
13UY0143-3-Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü ( Ekstrüzyon)- Seviye 3Zorunlu
Sınav mı?
Sınav TürüSınav ÜcretiSınav
Birim Ücreti
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre KorumaZorunluTeorik120 TL480 TL
Pratik360 TL
A2Plastik Şişirme Film Ekstrüzyon Üretim İşlemleriZorunluTeorik190 TL1,030 TL
Pratik840 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti : 1900 TL
Sınavlı belge yenileme; 1500,00 TL


1 Haziran 2018 itibarıyle Mavi Akademi Bursa şubemiz mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarını yapabilmek için Türkak Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından da yetkilendirilmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi fiyatları alınacak belge için gerekli belgelendirme sınav ücretlerinin toplanması ile bulunur.

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim