Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Seviye 3

İş ve görev tanımı

Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı mesleğinde işin eksiksiz, kaliteli ve geliştirilerek; uluslararası standartlara uygun yeterlilikte; verimli ve çalışanın iş tatminini sağlayacak şekilde yapabilen ve işe uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olan kişidir.

Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı

Yok

Belge geçerlilik süresi

5 Yıl

Belgenin verilmesi

A1) Kalite Güvencesi, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %60 başarı
A2) İş Planlama ve Mesleki Gelişim Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %60 başarı
A3) Armürlü Dokuma Kumaş Analizi Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %25 başarı/ P1 sınavından en az %5 başarı ; P2 sınavından en az %70 başarı
A4) Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %30 başarı / Performans sınavından en az %70 başarı ile aşağıda belirtilen başvuru evraklarının tam olması gereklidir.
-Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
- Ödemesinin tamamlanmış olması,
-Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
- Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
-Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,

Gözetim faaliyetleri

Adayın çalıştığı kuruluştan 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az bir (1) yıl çalıştığına dair resmi kayıt alması gerekmektedir.

Belge yenileme faaliyetleri

Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama (performans) sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri beş (5) yıl daha uzatılır.

Belge askıya alma faaliyetleri

"*Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
* Belgelenmiş personelin Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)
Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. "

Belgenin iptali faaliyetleri

"*Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
*Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir.

Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar."

Belge teslim faaliyetleri

Belgeler, Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesini ıslak imzayla imzalamaları şartı ile teslim edilir.

Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri

"Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar:
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Mavi Akademi Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması
Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Sınav Yeri Kontrol Formlarını (teorik ve mülakat) isteklerini kendi alanlarında temin etmek
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Mavi Akademi hesaplarına yatırmak"

Sınav/Birim geçerlilik süresi

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

İlgili sınavlar

Sınav Kodu Sınav adı Gereklilik Teorik sınav var mı? Teorik sınavda başarı ölçütü Performans sınavı var mı? Performans sınavı başarı ölçütü Mülakat sınavı var mı? Mülakat sınavı başarı ölçütü
A1Kalite Güvencesi, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunluEveten az %60 başarıHayırHayır
A2İş Planlama ve Mesleki GelişimZorunluEveten az %60 başarıEveten az %80 başarıHayır
A3Armürlü Dokuma Kumaş AnaliziZorunluEveten az %25 başarıP1 sınavından en az %5 başarı / P2 sınavından en az %70 başarıHayır
A4Armürlü Dokuma Kumaş Desen HazırlamaZorunluEveten az %30 başarıen az %70 başarıHayır

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 530) 575 03 31
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim