CNC Programcısı Seviye-5

İş ve görev tanımı

"CNC Programcısı (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, üretimi yapılacak işe göre takım seçimini yapan, tezgahı programa göre ayarlayan, CNC kodlarını yazan, programlama yapacağı tezgahı kullanan, bilgisayar destekli tasarım ve imalat programlarını kullanan, bilgisayar destekli imalat programları yardımıyla işlem sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.
"

Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı

Yok

Belge geçerlilik süresi

5 yıl

Belgenin verilmesi

"12UY0082-4/A1 CNC İşlerinde İsg Ve Çevre Güvenlik Önlemleri Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 başarı
12UY0082-4/A2 Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu Yapılması Ve Mesleki
Gelişim Faaliyetleri Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 başarı
12UY0082-5/A3 Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Kullanmak Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 başarı ve Performans sınavında kontrol listesinde belirtilen her bir adımdan başarı
12UY0082-5/A4 CNC Kodlarını Yazma, Bilgisayar Destekli İmalat Programı
Kullanma Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 başarı ve Performans sınavında kontrol listesinde belirtilen her bir adımdan başarı
12UY0082-5/A5 Takım Seçimi Yaparak, Tezgahı Programa Göre Ayarlama Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 başarı ve Performans sınavında kontrol listesinde belirtilen her bir adımdan başarı
12UY0082-5/A6 Programlama Yapacağı Tezgahı Kullanma Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 başarı ve Performans sınavında kontrol listesinde belirtilen her bir adımdan başarı ile
Aşağıda belirtilen Başvuru evraklarının tam olması gereklidir. -Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
- Ödemesinin tamamlanmış olması,
-Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
- Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
-Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,
Gözetim faaliyetleri

"CNC Programcısının performansı, mesleki yeterlilik belgesinin
geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan
itibaren en az bir kez Mavi Akademi tarafından gözetime tabi tutulur"

Belge yenileme faaliyetleri

"CNC Programcısı olarak en az 2 yıllık çalıştığını belgelendirenler sadece
güncelleme yapılan yeterlilik birimlerinden
sınava tabi olur ve başarılı olma şartı aranır. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir."

Belge askıya alma faaliyetleri

"*Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
* Belgelenmiş personelin Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. Belgenin askıya alınması onaylarını ilgili karar vericiler yapar.
"

Belgenin iptali faaliyetleri

"*Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
*Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir.

"

Belge teslim faaliyetleri

Belgeler, Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesini ıslak imzayla imzalamaları şartı ile teslim edilir

Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri

"Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar: . .
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Mavi Akademi Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması
Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* gezici gezici mesleki yeterlilik sınav yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Mavi Akademi hesaplarına yatırmak "

Sınav/Birim geçerlilik süresi

" CNC Programcısı (Seviye 4) belgesine sahip kişiler, CNC Programcısı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isterlerse, CNC Programcısı (Seviye 4) belgesinin geçerlilik süresi içerisinde müracaat ettikleri takdirde 12UY0082-4/A1 ve 12UY0082-4/A2 birimlerinden muaf tutulurlar. 12UY0082-5/A3 Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Kullanmak,
A4 CNC Kodlarını Yazma, Bilgisayar Destekli İmalat Programı Kullanma,
A5 Takım Seçimi Yaparak, Tezgahı Programa Göre Ayarlama,
A6 Programlama Yapacağı Tezgahı Kullanma Yeterlilik Birimleri Teorik sınavlarındandan başarılı olamayan aday performans sınavlarına katılamaz. Sınavların teorik bölümünden başarılı, performans sınavından başarısız olan aday 1 yıl içerisinde tekrar sınava girerse sınavın teorik
bölümlerinden muaf tutulur. 1 yıldan fazla ara verilirse her iki bölümden tekrar sınava girer.
"

İlgili sınavlar

Sınav Kodu Sınav adı Gereklilik Teorik sınav var mı? Teorik sınavda başarı ölçütü Performans sınavı var mı? Performans sınavı başarı ölçütü Mülakat sınavı var mı? Mülakat sınavı başarı ölçütü
A1CNC İşlerinde İsg ve Çevre Güvenlik Önlemleri ZorunluEveten az %70 başarıHayır
A2Kalite Yönetim Sistemi,İç Organizasyonu Yapılması ve Mesleki Gelişim FaaliyetleriZorunluEveten az %70 başarıHayır
A3 Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Kullanma ZorunluEveten az %70 başarıEvetKontrol Listesinde Belirtilen Her Bir Adımda Başarı
A4CNC Kodları Yazma,Bilgisayar Destekli İmalat Programı KullanmaZorunluEveten az %70 başarıEvetKontrol Listesinde Belirtilen Her Bir Adımda Başarı
A5Takım Seçimi Yaparak,Tezgahı Programa Göre AyarlamaZorunluEveten az %70 başarıEvetKontrol Listesinde Belirtilen Her Bir Adımda Başarı
A6Programlama Yapacağı Tezgah Kullanma ZorunluEveten az %70 başarıEvetKontrol Listesinde Belirtilen Her Bir Adımda Başarı

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim