Otomotiv mekanikçisi - Seviye 4

İş ve görev tanımı

Otomotiv mekanikçisi (Seviye 5), motorlu kara taşıtlarının basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan mekanik arızalarının tespiti, parça değişimi, çalışma performanslarıyla ilgili yapısal ayarları ve bakım onarımları yapan ve denetleyen kişidir.

Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı

B sınıfı veya üzeri sürücü belgesi gereklidir

Belge geçerlilik süresi

Belge, otomotiv mekanik bakım ve onarım işine 24 aydan daha fazla ara verilmemesi kaydıyla 5 yıl geç

Belgenin verilmesi

A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri ,
A2) Kalite Yönetim Sistemi ,
A3) İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi ile
A4) Son Kontrol ve Raporlama Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %60 başarı .
B1) Periyodik Bakım ,
B2) Arıza Tespiti ve Onarım
B3) Yol Testi ve
B4) Eğitim ve Geliştirme
Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 / Performans sınavlarından en az % 70 başarı ile aşağıda belirtilen başvuru evraklarının tam olması gereklidir.
- Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
- Ödemesinin tamamlanmış olması,
- Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
- Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
- Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması.

Gözetim faaliyetleri

Otomotiv Mekanikçisi belgesi için geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

Belge yenileme faaliyetleri

5 yılın sonunda sadece pratik sınav yapılır.
İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren teorik sınav ile birlikte pratik sınav uygulanır.

Belge askıya alma faaliyetleri

* Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde
* Belgelenmiş personelin Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Askıya alma işlemi akabinde yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. Belgenin askıya alınması onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belgenin iptali faaliyetleri

* Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
* Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir.

Belgenin iptal edilmesi onaylarını ilgili karar vericiler yapar.

Belge teslim faaliyetleri

Belgeler, Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesinin ıslak imza ile Mavi Akademi'ye tesliminin ardından adaya elden veya kargo ile teslim edilir.

Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri

Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar:

* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Mavi Akademi Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması

Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Sınav Yeri Kontrol Formlarını (teorik ve mülakat) isteklerini kendi alanlarında temin etmek
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Mavi Akademi hesaplarına yatırmak

Sınav/Birim geçerlilik süresi

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden altı ay içerisinde tekrar sınava girebilir.
Altı ay içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar teorik ve performans sınavlarına girmesi gerekmektedir.

İlgili sınavlar

Sınav Kodu Sınav adı Gereklilik Teorik sınav var mı? Teorik sınavda başarı ölçütü Performans sınavı var mı? Performans sınavı başarı ölçütü Mülakat sınavı var mı? Mülakat sınavı başarı ölçütü
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluEveten az %60 başarı
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluEveten az %60 başarı
A3İşin ve Gereçlerin DüzenlenmesiZorunluEveten az %60 başarı
A4Son Kontrol ve RaporlamaZorunluEveten az %60 başarı
B1Periyodik BakımOpsiyonelEveten az % 70 başarıEveten az % 70 başarı
B2Arıza Tespiti ve OnarımOpsiyonelEveten az % 70 başarıEveten az % 70 başarı
B3Yol TestiOpsiyonelEveten az % 70 başarıEveten az % 70 başarı
B4Eğitim ve GeliştirmeOpsiyonelEveten az % 70 başarıEveten az % 70 başarı

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 530) 575 03 31
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim