Otomotiv Elektromekanikçisi - Seviye 5

İş ve görev tanımı

Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5), motorlu kara taşıtlarının basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan elektriksel, mekanik, elektromekanik, pnömatik arızalarının tespitini, parça değişimini, çalışma performanslarıyla ilgili yapısal ayarları ve bakım onarımlarını yapan ve denetleyen kişidir.

Belge ön yeterlilik şartları / Eğitim öğretim şartı

B sınıfı veya üzeri sürücü belgesi gereklidir

Belge geçerlilik süresi

Belge, otomotiv elektromekanikçisinin 24 aydan daha fazla otomotiv elektromekanik bakım ve onarım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

Belgenin verilmesi

11UY0020-5/A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri Yeterlilik Birimi
11UY0020-5/A2) Kalite Yönetim Sistemi Yeterlilik Birimi
11UY0020-5/A3) İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi Yeterlilik Birimi ile
11UY0020-5/A4) Son Kontrol ve Raporlama Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az %60 başarı
11UY0020-5/A5) Periyodik Bakım Yeterlilik Birimi
11UY0020-5/A6) Arıza Tespiti ve Onarım Yeterlilik Birimi
11UY0020-5/A7) Son Kontroller Yeterlilik Birimi ile
11UY0020-5/A8) Eğitim ve Geliştirme Yeterlilik Birimi Teorik sınavından en az % 70 / Performans sınavlarından en az % 70 başarı ile aşağıda belirtilen Başvuru evraklarının tam olması gereklidir.

- Sınav Başvuru Formunun ıslak imza ile imzalamış olması,
- Ödemesinin tamamlanmış olması,
- Varsa ön yeterlilik şartlarının sağlanmış olması,
- Aday, belge başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olması,
- Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerin başarılmış olması,

Gözetim faaliyetleri

Otomotiv Elektromekanikçisi belgesi için geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

Belge yenileme faaliyetleri

5 yılın sonunda sadece pratik sınav yapılır.
İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren teorik sınav ile birlikte pratik sınav uygulanır.

Belge askıya alma faaliyetleri

* Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde,
* Belgelenmiş personelin Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay)

Belgenin iptali faaliyetleri

* Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
* Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi gereğince belgenin yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
* Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
* Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler Mavi Akademi tarafı olarak iptal edilir.

Belge teslim faaliyetleri

Belgeler, Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesinin ıslak imza ile Mavi Akademi'ye tesliminin ardından adaya elden veya kargo ile teslim edilir.

Başvuru alma ve değerlendirme faaliyetleri

Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmeye tabi tutulacak şartlar:
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Kimlik fotokopilerinin alınmış olması
* Mavi Akademi Sınav Ücret Listesi belirtilen rakamların ödenmiş olması

Başvuru sahiplerinin ya da aracısı olan tüzel kişiliklerin kendi sahalarında sınav yapılmasını tercih etmeleri durumunda;
* Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri Sözleşmelerini imzalamak
* Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olması
* Tek Nokta Başvuru Formunu doldurmak
* Sınav ücretlerini Mavi Akademi hesaplarına yatırmak

Sınav/Birim geçerlilik süresi

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden altı ay içerisinde tekrar sınava girebilir.
Altı ay içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar teorik ve performans sınavlarına girmesi gerekmektedir.

İlgili sınavlar

Sınav Kodu Sınav adı Gereklilik Teorik sınav var mı? Teorik sınavda başarı ölçütü Performans sınavı var mı? Performans sınavı başarı ölçütü Mülakat sınavı var mı? Mülakat sınavı başarı ölçütü
A1İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim SistemleriZorunluEveten az %60 başarı
A2Kalite Yönetim SistemiZorunluEveten az %60 başarı
A3İşin ve Gereçlerin DüzenlenmesiZorunluEveten az %60 başarı
A4Son Kontrol ve RaporlamaZorunluEveten az %60 başarı
A5Periyodik BakımZorunluEveten az % 70 başarıEveten az % 70 başarı
A6Arıza Tespiti ve OnarımZorunluEveten az % 70 başarıEveten az % 70 başarı
A7Son KontrollerZorunluEveten az % 70 başarıEveten az % 70 başarı
A8Eğitim ve GeliştirmeZorunluEveten az % 70 başarıEveten az % 70 başarı

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 530) 575 03 31
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim