Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Dâhiliyeti Projesi Protokolü 1 Ekim 2018 Tarihinde Ankara’da İmzalandı

Duyuru

Haber tarihi: 02.10.2018

Uluslararası Göç Örgütü ile MYK, İŞKUR ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Arasında Türkiye’de Emek Göçü Yönetimi Çerçevesinin Pilot Uygulaması: Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Dâhiliyeti Projesi Protokolü 1 Ekim 2018 Tarihinde Ankara’da İmzalandı


Türkiye’nin kapsamlı bir emek göçü yönetimi sisteminin geliştirilmesine yönelik çabalarının desteklenmesi amacıyla, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM), İŞKUR ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen “Türkiye’de Emek Göçü Yönetimi Çerçevesinin Pilot Uygulaması: Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Dâhiliyeti” Projesinin protokolü, 1 Ekim 2018 tarihinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü binasında tarafların katılımıyla imzalandı.

Proje; ihtiyaç duyulan sektörlerde vasıflı yabancı işgücünü çekmek, düzensiz işgücüyle mücadele etmek ve farklı statülere sahip yabancıların kayıtlı istihdamını teşvik etmek amacıyla kurumsallaşmış yasal ve idari kapasiteye sahip, kapsamlı ve insan haklarına dayalı bir emek göçü yönetim sistemi geliştirilmesi çalışmalarında Türkiye’ye destek olmaya yönelik faaliyetleri içermektedir. Proje kapsamında MYK görev alanı ile ilgili olarak; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak adayların (Suriye ve Türk vatandaşları) ve belgelendirmeyi yapacak kuruluşların belirlenmesi, ulusal yeterlilik ve soru bankaları gibi dokümanların çevirilerinin sağlanması, adayların ilgili mesleklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine dâhil edilmesi, adayların sınavlarda ihtiyaç duyacağı çeviri ve tercüme hizmetlerinin sağlanması, sınav ve belge ücretlerinin karşılanması faaliyetleri desteklenecektir.

Protokol töreni, Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sayın Sadettin AKYIL’ın konuşmasıyla başladı. Sayın AKYIL, konuşmasında projenin uygulanmasının ülkemizde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türk iş piyasasına entegrasyonuna sağladığı katkılardan bahsetti ve Uluslararası Göç Örgütü ile kurumsal paydaşlar olarak proje uygulamasında yer alan İŞKUR ve MYK’ya teşekkür ederek sözü Kurum Başkanımız Sayın Adem CEYLAN’a bıraktı.

Sayın CEYLAN, Suriyeliler başta olmak üzere ülkemizde bulunan yabancıların çalışma hayatına kazandırılması ile ilgili olarak Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarıyla ortak yürütülen projelerin önemini vurgulayarak, mültecilerin meslek standartları ve ulusal yeterliliklere uygun eğitimler aldıktan sonra uluslararası akreditasyona sahip Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılacak sınavlara tabi tutulup beceri ve yetkinliklerinin belgelendirilmesi yoluyla nitelikli işgücü olarak iş piyasasına kazandırılmasının faydalarından bahsetti. Bunun bir başlangıç olduğunu bundan sonra da bualanda projelerin yürütüleceğini belirten CEYLAN, MYK’nın işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Adem CEYLAN’dan sonra konuşmasına bu projenin yürütülmesinde yer alan başta Uluslararası Göç Örgütü olmak üzere Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne ve MYK’ya teşekkür ederek başlayan İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanı Aşkın TÖREN, uygulanan projenin bundan sonraki çalışmalara örnek teşkil edeceğini ve işletilecek olan modelin sürüdürülmesi için gerekli çalışmaların tüm kurumlar tarafından özveri ile yürütüleceğini ifade etti.

Son olarak konuşmalarını tamamlayan Uluslararası Göç Örgütü Misyon Şefi Lado Gvilava, Türkiye’nin Dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi olma konumunda gayretli ve özverili çalışmalar gösterdiğini ve bu alanda Türkiye’ye destek olmak amacıyla yürütülen projelere kurum olarak verdikleri önemi vurgulayarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, projede paydaş olarak yer alan İŞKUR, MYK ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.


Haber Arşivi...

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 530) 575 03 31
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

İletişim